Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Challenge

Maak winst voor Matagalpa! Daarmee zijn ruim 40 leerlingen van 2College Durendael in Oisterwijk bezig. Voor het vak Economie hebben zij echte bedrijfjes opgezet, geld geleend, investeerders gezocht, enz. En de winst, die gaat naar economische projecten in Matagalpa. Bij een hele goede winst zijn er duurzame gadgets te winnen voor de leerlingen. Goed bezig!

Ook meedoen met je school of als individu? Stuur een mail naar stedenband@tilburg-matagalpa.nl 

Beste Idee

Wie heeft het beste innovatieve idee? Deze uitdaging gaan studenten uit Matagalpa sinds 2016 aan tijdens hun lessen op de universiteit UNAN. Docenten en ondernemers begeleiden dit proces en ook in Tilburg staan ondernemers paraat om de ideeën te bestuderen en van advies te voorzien.IMG 4646

Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar stedenband@tilburg-matagalpa.nl 

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706