Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Scholenbanden

Ooit begonnen van school tot school, zijn de scholenbanden tussenTilburg en Matagalpa inmiddels een impuls voor het hele lager onderwijs in Matagalpa en omgeving. De jaarlijkse opbrengst van de sponsorloop komt immers ten goede aan de campagne 'Alle kinderen naar school'. Elk jaar wordt bekeken wat er nog moet gebeuren om inderdaad alle kinderen naar school te krijgen (een van de millenniumdoelen). Soms is dat de bouw van een nieuw lokaal, soms zijn dat leermiddelen of scholing voor ouders en docenten.

Maar behalve deze projecten zijn ook de contacten, briefwisselingen en werkbezoeken belangrijk voor de scholen, de docenten en de leerlingen. Zonder contact geen band!

Elke twee jaar gaat een groep Tilburgse docenten op bezoek bij hun collega's om verder te werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Met interactieve workshops wordt duidelijk gemaakt wat er allemaal mogelijk is aan werkvormen. De Matagalpese docenten vinden deze ondersteuning geweldig en houden na het bezoek contact met hun collega's via een Facebook-groep.

Freddy's hoop

Op een zojuist natgeregend schoolplein breekt een verlegen zonnetje door de wolken. Een groep kinderen komt naar buiten. Eén muur is bedekt met een groot zwart zeil. Ongeduldig beginnen er een paar af te tellen. Dan is het zover. Freddy’s werk zit er op; zijn kunstwerk is onthuld.  

Freddy Naira maakt muurschilderingen met kinderen. Dat doet hij in Nicaragua. In september was hij een week bij De Hondsberg in Oisterwijk. Maar wat moet een Nicaraguaan nu in dit koude landje?   “Ik ben geen schilder, maar iemand die met kinderen werkt.” Freddy is een rustige, bescheiden jongen van 19. Zijn jeans zijn al lang niet meer blauw, maar een regenboog van kleuren. Hij heeft een goede band met de kinderen opgebouwd; na afloop komen er nog een aantal naar hem toe. Twee van hen willen zelfs een handtekening.   Freddy is door de stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa gevraagd naar Nederland te komen voor schilderprojecten als die bij De Hondsberg. Hij werkt voor de organisatie FUNARTE in Estelí. Zijn reis – die nog drie maanden duurt – en verblijfkosten worden volledig vergoed vanuit het programma Caminando Juntos. Morgen vertrekt hij naar Maastricht.   En, is ‘ie tevreden met het eindresultaat? “Si, si! Claro!”

Trouw: Scholenband geeft Tilburg verre vrienden

 REPORTAGE | MARTEN VAN DE WIER − 17/04/13, 00:00

Een jaren '80-reliek, maar het werkt nog steeds. Tilburg heeft al jaren banden met Nicaragua. Deze week, tijdens het jubileumfeest, willen Tilburgse scholen andere onderwijsinstellingen inspireren tot lange vriendschappen over de grens.

Lees meer...

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706