Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Stop kinderarbeid

De campagnes 'Alle kinderen naar school' en 'Stop kinderarbeid' vullen elkaar aan. De kinderen die niet naar school gaan, worden niet zelden door hun ouders aan het werk gezet. Met name op het platteland doet dit probleem zich voor. Het Landelijk Beraad Stedenbanden en Hivos, maar ook de Algemene Onderwijsbond AOb, ondersteunen diverse projecten om kinderarbeid te agenderen, te voorkomen en te bestrijden.

Bijscholing van docenten

Veel leraren in de wijde omgeving van Matagalpa (Nicaragua) zijn nog ongediplomeerd en onvoldoende opgeleid voor hun werk, wat de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt. Maar ook gediplomeerde docenten zijn niet allemaal even creatief en vindingrijk om de door de overheid opgelegde lesstof op een aansprekende manier over te dragen op de kinderen.

De focus ligt op kwaliteitsverbetering door bijscholing. Vakbondsleden krijgen een intensieve bijscholing, waardoor hun didactische kwaliteiten verbeteren en ze in aanmerking komen voor een hoger salaris. Daarnaast is er aandacht voor de bestrijding van kinderarbeid door docenten en ouders te informeren over en betrekken bij het onderwerp.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706