Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Zaterdag 5 oktober - Feest!

Vandaag vieren we feest omdat we 35 jaar bestaan. Er is een divers programma samengesteld, dat om 15 uur van start gaat. Zie voor alle nfo het artikel op de homepage. Save the date!

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706