Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Nationale dialoog gestart

22 mei 2018 - Er wordt gepraat in Nicaragua; de nationale dialoog is vorige week woensdag van start gegaan en er zijn inmiddels drie bijeenkomsten geweest. Aan tafel zitten de regering, studenten, maatschappelijke organisaties, boeren en bedrijven. Bisschoppen van de katholieke kerk leiden het proces.

Op de eerste bijeenkomst waren Daniel Ortega en zijn vrouw (vice-president) aanwezig en is alles uitgesproken wat er is gebeurd. Op de tweede bijeenkomst is afgesproken om het geweld te stoppen en de blokkades op te heffen. Het weekend is inderdaad redelijk rustig verlopen, maar de versperringen zijn er nog steeds. Dit betekent dat er nauwelijks vervoer mogelijk is en dat allerlei instanties en scholen gesloten zijn, reden voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken om het reisadvies aan te passen van geel naar oranje.

Ook gisteren, op de derde dag van de dialoog, is er over dat laatste geen overeenstemming bereikt. Woensdag wordt er verder gepraat.

Wel zijn alle partijen akkoord gegaan met de aanbevelingen van de Interamerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (CIDH), die inmiddels diverse betrokkenen en gewonden heeft gesproken, onder andere in Matagalpa. De conclusie is dat de politie, de ME en 'groepen verbonden aan de regering' inderdaad vuurwapens hebben gebruikt tegen de demonstranten, een ernstige schending van de mensenrechten. Daarnaast zijn mensen vastgezet en slecht behandeld en was er korte tijd sprake van censuur voor de pers.

Bij de presentatie van de conclusies werd een oproep gedaan om onmiddellijk te stoppen met het gebruiken van geweld. Dit kan door de bewuste groepen niet meer bewapend de straat op te sturen. Verder moet er meer onafhankelijk onderzoek komen naar de gebeurtenissen, om het vertrouwen tussen de regering en de bevolking te herstellen.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706