Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Crisis in Nicaragua verdiept zich

12 juni 2018 - De situatie in Nicaragua wil maar niet verbeteren. De dialoog is opgeschort, de protesten houden aan en ook de reactie van de politie blijft gewelddadig (hoewel ook diverse politiemensen, waaronder enkele in Matagalpa, weigeren om de orders van hogerhand uit te voeren en ontslag nemen). Vanwege de blokkades beginnen er nu ook problemen te ontstaan in de bevoorrading van de steden en staan er lange rijen bij de tankstations. Het aantal doden is de 140 al gepasseerd.

De laatste poging van de bisschoppen om in gesprek te gaan met president Ortega (vorige week donderdag) lijkt ook tot mislukken gedoemd. Ortega vroeg een paar dagen bedenktijd om het voorstel van de Dialoogtafel te bestuderen, maar die zijjn inmiddels verstreken.

Een aantal Nicaraguaanse studenten is momenteel in Europa. Zij willen graag uit de eerste hand vertellen over hun ervaringen en hiermee ook spookverhalen en geruchten ontzenuwen. Ook willen zij meer internationale aandacht voor de crisis in Nicaragua.

Op zondag 10 juni was er een manifestatie in Den Haag waar honderden Nicaraguanen en sympathisanten op af kwamen. Zij liepen van het Vredespaleis naar het Internationaal Gerechtshof en riepen op tot gerechtigheid en tot een vrij Nicaragua. Enkele Tilburgers én Matagalpin@s liepen mee.IMG 6203

Op maandag 11 juni was er een informatieve bijeenkomst bij het CEDLA in Amsterdam. Student Yerling Aguilera vertelde uit eigen ervaring hoe de protesten begonnen en wat de rol van de politie was. Ze vertelde ook dat het protest zich op spontane wijze enorm heeft verbreed en dat de bases waarop de president nog kon rekenen zich nu ook van hem afkeren. Helaas wordt er nog steeds veel geweld gebruikt en worden mensen willekeurig opgepakt en vastgezet.

Als oplossing ziet men: een maatschappijbreed overleg, een overgangsregering, het opschonen van overheidsinstanties, de herziening van diverse wetten, het versterken van de democratie van onderop en tot slot: nieuwe leiders.

Bronnen: kranten la Prensa en el Nuevo Diario en bijeenkomst CEDLA

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706