Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Update Nicaragua; projecten in Matagalpa gaan door

28 augustus 2018 - De situatie in Nicaragua is iets minder dramatisch dan de afgelopen maanden het geval was. De wegversperringen zijn opgeruimd, kinderen gaan naar school en de mensen proberen hun dagelijks leven weer op te pakken. Wel zijn er nog stakingen en demonstraties en worden er helaas ook nog mensen opgepakt en geintimideerd; met name 's avonds waagt niemand zich op straat. Van een normale dialoog is nog steeds geen sprake en of er vervroegde verkiezingen komen, is verre van zeker. We maken ons dus nog steeds zorgen om Nicaragua!

De Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa keurt álle geweld af en hoopt dat de dialoog alsnog een kans krijgt. Maar in overleg met onze partnerorganisatie Comité Mano Vuelta hebben wij ook besloten dat wij, ondanks de ontstane situatie, doorgaan met onze werkzaamheden voor de kansarme groepen mensen in Matagalpa:

kinderen die naar school willen, docenten die zich willen scholen en ontwikkelen, vrouwen die een bedrijfje willen starten of uitbreiden, koffieboeren die willen leren en investeren. Dát is wat wij willen ondersteunen en dát is waar wij voor werken. En deze mensen verdienen onze steun.

 

Stand van zaken projecten
Deze week is de bouw gestart van een schoollokaal in het plaatsje Waswalí Abajo. Deze was oorspronkelijk eerder gepland, maar bij het begin van de protesten was de situatie te onzeker.

Onze kredietpartners, vrouwenorganisatie Fumdec en koffiecoöperatie UCA, werken ook door met hun klanten, al ontvingen wij wel berichten dat de terugbetalingen bij Fumdec momenteel niet volgens plan verlopen. De organisatie treft daarom regelingen met een aantal klanten, zodat deze meer tijd krijgen om af te lossen. In andere situaties heeft dat goed gewerkt. Natuurlijk is het afwachten of dergelijke aanpassingen ook onder deze omstandigheden voldoende zijn.

Of het onderwijswerkbezoek aan Matagalpa (gepland voor april/mei 2019) doorgang kan vinden, kunnen we nu nog niet zeggen, maar de docenten beginnen dit najaar wel met de voorbereidingen voor de workshops.

 

Nicaragua en de Nicaraguanen verdienen een toekomst en wij dragen daar graag aan bij! 

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706