Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Stedenband viert 35 jarig bestaan met symposium en feest

mural 1Wij vieren op zaterdag 5 oktober 35 jaar vriendschap en solidariteit met de Matagalpese bevolking. We nodigen u van harte uit om dit samen met ons te vieren!

Het zijn roerige tijden zowel in Matagalpa als in Tilburg, weliswaar op erg verschillende vlakken. Gelukkig blijft een grote groep mensen opkomen voor kansarmen dáár en bewustwording híer.

Het is na 35 jaar tijd om dit samen te vieren door terug te blikken, maar zeker ook door vooruit te kijken naar de mogelijkheden die er zijn.

Middagprogramma 5 oktober 2019

(Hoe) Maken we het verschil?
Symposium over internationale samenwerking
in het kader van 35 jaar Stedenband Tilburg-Matagalpa

Veel mensen worden tijdens een reis door een ontwikkelingsland geraakt door wat ze zien en besluiten dan in actie te komen. Op eigen houtje bouwen ze een school of sturen ze hulpgoederen. De intenties zijn goed, maar hoe zinvol is zulke hulp?
Mirjam Vossen, ontwikkelingsexpert en journalist, neemt de aanwezigen mee in hoe het kan werken in de ontwikkelingssamenwerking. Met betrokkenen gaat ze vervolgens in gesprek over de vraag hoe onze eigen inzet een verschil kan maken.

Hieraan voorafgaand besteden we kort aandacht aan de actualiteit in Nicaragua, dat sinds vorig jaar in een politieke crisis verkeert. Dat doen we met Ronald van der Hijden, directeur van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN). Vervolgens is er een muzikaal intermezzo door John Meulendijks en een pauze.

We sluiten het symposium af met een drankje en een hapje. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Tijd: van 15 tot 17 uur.
Locatie: wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32c, Tilburg.

Avondprogramma 5 oktober 2019

Na het middagprogramma gaat het feest nog even door. Om 18 uur kunt u deelnemen aan een heerlijke maaltijd voor 15 euro (aanmelden verplicht vóór 28 september). Om 20 uur start het avondprogramma met een officieel gedeelte, daarna volgt het feest met muziek, foto’s, filmpjes, dans en ontmoeting. De eindtijd is 23.30 uur.

Deze dag zijn ook zeven docenten uit Matagalpa aanwezig, die in Tilburg zijn voor een kennisuitwisseling. Zo vieren we samen 35 jaar Stedenband!
 

We hopen op uw deelname aan deze festiviteiten!

Namens het bestuur van de Stedenband Tilburg-Matagalpa,
Frans Couwenberg, voorzitter

We vinden het fijn te weten op hoeveel  personen we kunnen rekenen. Graag vóór 28 september 2019 doorgeven of u aanwezig bent. De kosten voor de maaltijd graag overmaken op rekeningnummer NL98 INGB 0002 7835 14 t.n.v. 35 jaar stedenband. De consumpties zijn voor eigen rekening (contant betalen).

Ja, ik ………………………………….. ben aanwezig op 5 oktober 2019.

  1. Symposium
  2. Maaltijd
  3. Avondprogramma
  1. Ik kom alleen
  2. Ik neem mee ………………………………………………………………..

Retouradres: stedenband@tilburg-matagalpa.nl of Beneluxlaan 74, 5042 WS, Tilburg

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706