Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

STM actief in de stad

IMG 51363 september 2018 - De afgelopen maanden is onze Stedenband zeer aanwezig geweest in de Tilburgse binnenstad. Op zondag 26 augustus werd voor 650 euro aan boeken verkocht op de grootste boekenmarkt van Zuid-Nederland. En afgelopen weekend bij de Tilburg Ten Miles was er de befaamde rozenactie, aangevuld met de Global Goals vogeltjesrace en fotokiosk. Hier haalden we 3500 euro op, mede dankzij een sponsoractie van het BeweegBuro.

 

Tilburgse Kermis

In de zomervakantie stonden we met diezelfde vogeltjesrace tien dagen op de Tilburgse Kermis! Deze activiteit werd gefinancierd door LBSNN en Platforma CEMR van de Europese Unie.

IMG 5100IMG 5101

Update Nicaragua; projecten in Matagalpa gaan door

28 augustus 2018 - De situatie in Nicaragua is iets minder dramatisch dan de afgelopen maanden het geval was. De wegversperringen zijn opgeruimd, kinderen gaan naar school en de mensen proberen hun dagelijks leven weer op te pakken. Wel zijn er nog stakingen en demonstraties en worden er helaas ook nog mensen opgepakt en geintimideerd; met name 's avonds waagt niemand zich op straat. Van een normale dialoog is nog steeds geen sprake en of er vervroegde verkiezingen komen, is verre van zeker. We maken ons dus nog steeds zorgen om Nicaragua!

De Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa keurt álle geweld af en hoopt dat de dialoog alsnog een kans krijgt. Maar in overleg met onze partnerorganisatie Comité Mano Vuelta hebben wij ook besloten dat wij, ondanks de ontstane situatie, doorgaan met onze werkzaamheden voor de kansarme groepen mensen in Matagalpa:

Lees meer...

Bezoekers Wereldcafé roepen Tilburgse burgemeester op tot actie

6 juli 2018 - Bezoekers van de Wereldcafé Special over Nicaragua, gisteravond in café Kolektivo, riepen burgemeester Weterings op om een signaal af te geven aan zijn collega van zusterstad Matagalpa.

De situatie in het Midden-Amerikaanse land is zorgelijk. Er wordt veel geweld gebruikt tegen de bevolking, die demonstreert tegen de regering van president Ortega. Ook in Matagalpa is het niet veilig op straat. Bewoners leven in angst en onzekerheid. Een inwoner van Matagalpa, momenteel op vakantie in Nederland, vertelde in het Wereldcafé dat haar bedrijf stil ligt, dat ze bang is om terug te gaan en dat het steeds moeilijker wordt om te hopen op een oplossing.Zorgen klein

Omdat deze crisissituatie nu al sinds medio april aan de gang is en bij de gestarte nationale dialoog geen vooruitgang wordt geboekt, neemt de roep om internationale druk toe. Dus daarom ook de oproep om vanuit Tilburg van ons te laten horen.

Wereldcafé Special over Nicaragua

Op donderdagavond 5 juli is er een Wereldcafé Special over Nicaragua in café Kolektivo, Trouwlaan 189, Tilburg. Nicaragua-deskundige en journalist Willem Bos vertelt over de achtergronden van de crisis. Daarna komen twee Nicaraguanen aan het woord over wat de crisis voor hen betekent. Tot slot wordt het publiek gevraagd in actie te komen.

logo wereldpodium

Deze avond organiseren we i.s.m. het Wereldpodium. Het begint om 20.30 uur (inloop vanaf 20 uur) en de entree is 3,50 euro (incl een kop koffie of thee).

Komt allen en vertel het verder!

 

Crisis in Nicaragua verdiept zich

12 juni 2018 - De situatie in Nicaragua wil maar niet verbeteren. De dialoog is opgeschort, de protesten houden aan en ook de reactie van de politie blijft gewelddadig (hoewel ook diverse politiemensen, waaronder enkele in Matagalpa, weigeren om de orders van hogerhand uit te voeren en ontslag nemen). Vanwege de blokkades beginnen er nu ook problemen te ontstaan in de bevoorrading van de steden en staan er lange rijen bij de tankstations. Het aantal doden is de 140 al gepasseerd.

De laatste poging van de bisschoppen om in gesprek te gaan met president Ortega (vorige week donderdag) lijkt ook tot mislukken gedoemd. Ortega vroeg een paar dagen bedenktijd om het voorstel van de Dialoogtafel te bestuderen, maar die zijjn inmiddels verstreken.

Een aantal Nicaraguaanse studenten is momenteel in Europa. Zij willen graag uit de eerste hand vertellen over hun ervaringen en hiermee ook spookverhalen en geruchten ontzenuwen. Ook willen zij meer internationale aandacht voor de crisis in Nicaragua.

Lees meer...

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706