Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Matagalpa strijdt tegen kinderarbeid

28 juni 2013 - Bij de Zuidelijke Markt in Matagalpa hebben kinderen een enorme muurschildering gemaakt. De afbeelding laat links de werkelijkheid zien: werkende kinderen en rechts de gewenste situatie: vrolijke, spelende en lezende kinderen. De schildering is een activiteit in het kader van de campagne Stop Kinderarbeid, waar de Stedenband en het Comité Mano Vuelta samen met het Landelijk Beraad Stedenbanden aan werken. In Matagalpa werken nog relatief veel kinderen in de koffieoogst en in de informele sector. Een projectgroep werkt aan een plan om Matagalpa kinderarbeidvrij te maken.

Eerste baby geboren in Moeder- en Kindcentrum

21 juni 2013 - De gemeente Matagalpa laat weten dat de eerste baby is geboren in het in april door wethouder Berend de Vries geopende Moeder- en Kindcentrum. “Flor de María González Rivas, uit het dorpje Santa Rosa, was de eerste vrouw die in het Centrum beviel, op woensdag 19 juni om 4.45 uur in de ochtend. De dag daarvoor was het Centrum definitief open gegaan en daarmee de verbeterde dienstverlening voor moeders en kinderen gerealiseerd. De baby is een jongetje en het is geboren onder excellente omstandigheden, dankzij het nieuwe Centrum.”

Slechte koffieoogst verwacht

21 februari 2013 - Bijna de helft van de koffieplantages in Midden Amerika lijdt onder de schimmel Hemileia vastatrix, ter plaatse 'Roya' genoemd. Ook Nicaragua is getroffen. De schimmel tast zowel het blad als de boon aan. De Nicaraguaanse regering onderzoekt de situatie en wil de schimmel bestrijden, maar wil niet spreken van een 'noodtoestand'.cafe

Daarnaast komt er een regionaal plan, zo spraken landbouwministers af op een top in San José, Costa Rica. Men wil best practices en kennis gaan uitwisselen en zorgen dat de producent goede, adequate informatie krijgt. Ook wil men een schadefonds oprichten en onderzoeken of plantages vernieuwd kunnen worden met meer resistente variëteiten.

Stedenband bekendste internationale organisatie

4 februari 2013 - In het burgeronderzoek dat de gemeente Tilburg tweejaarlijks uitvoert, staat onze Stedenband nu bovenaan in de rubriek internationale samenwerking. In 2012 hebben we het COS ingehaald. 30% van de ondervraagden heeft van de Stedenband gehoord.

Vrouwen vooruit met microkrediet

4 februari 2013 - Van een van onze partners, Fumdec, ontvingen wij het verslag van het microkredietproject dat in 2012 is uitgevoerd met Tilburgse middelen (25.000 dollar). Aan 200 vrouwen zijn financiële en niet-financiële diensten verleend. Op het platteland zijn 4 nieuwe gemeenschapsbanken opgezet en in de stad zijn 17 solidaire groepen gevormd. Daarnaast zijn aan een groep van 15 vrouwen productiemiddelen verstrekt. Het gaat om een netwerk van tortillabaksters. Zij ontvingen krediet voor een semi-industriële keuken, zodat zij hun werk veiliger en gezonder kunnen doen. Alle bereikte vrouwen ontvingen een training en krijgen begeleiding van Fumdec. Het geld dat als krediet is uitgezet blijft, na afbetaling, beschikbaar voor nieuwe groepen vrouwen. Voor het complete verslag: zie de bijlage.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706