Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Colofon

Redactie
Miranda van der Klaauw

Foto's
Frans van Hoek
Gé Mooren
Ilja van Hoek
Miranda van der Klaauw
Peer Brok

Vormgeving
Efran www.efran.nl

Webdeveloper
Frans van Hoek

Content Management System
Joomla open source software

Het overnemen van de inhoud voor eigen particulier, niet-commercieel gebruik is toegestaan, mits de content wordt vermeld met bronvermelding en onverminderd het recht om, indien de exploitatie van de content naar het oordeel van de rechthebbende daarvan schade ondervindt, dat overnemen alsnog te verbieden.

Het overnemen van informatie van de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa voor zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706