Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Challenge

Maak winst voor Matagalpa! Daarmee zijn ruim 40 leerlingen van 2College Durendael (Oisterwijk) in 2017 bezig geweest. Voor het vak Economie hebben zij echte bedrijfjes opgezet, geld geleend, investeerders gezocht, enz. En de winst, die ging naar economische projecten in Matagalpa. Goed bezig!

Ook meedoen met je school of als individu? Stuur een mail naar stedenband@tilburg-matagalpa.nl 

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706