Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Waterbeheer

Al ruim 30 jaar heeft Tilburg een bijzondere band met de stad Matagalpa. Dat heeft zich vertaald in allerlei projecten. De gemeente Tilburg bundelde de afgelopen jaren haar krachten met het waterschap De Dommel, Brabant Water en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in een consortium, om de waterproblematiek in deze ruim 160.000 inwoners tellende stad te helpen oplossen. Dit zogenaamde Water Operating Partnership heeft zich op een viertal zaken gericht:

  • verbetering van de drinkwatervoorziening;
  • voorkomen / mitigeren van de overstromingen vanuit de hogere stroomgebieden;
  • optimalisatie van de stedelijke rioolstelsels voor de afvoer van regenwater;
  • verbetering van de zuiveringsinstallatie.  

Experts van het Partnership brachten bezoeken aan de gemeente Matagalpa, om de knelpunten 'met eigen ogen' te zien en samen te werken met de Nicaraguaanse collega-ambtenaren. Op deze manier is het gelukt om een aantal problemen op te lossen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alfonso Gil Cantabrana, gemeente Tilburg, Beleidsontwikkeling / REC, alfonso.gil.cantabrana@tilburg.nl  

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706