Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Economie

De economische groei ligt in Nicaragua hoger dan in Europa. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen evenredig mee profiteert. Zeker op lokaal niveau, in bepaalde sectoren en voor bepaalde doelgroepen, is het van belang om ervoor te zorgen dat ook hier vooruitgang wordt geboekt. De Stedenband ondersteunt daarom kleine en jonge ondernemers en heeft daarnaast speciale aandacht voor vrouwen, omdat zij vaak degenen zijn die het gezin onderhouden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De economische projecten van de Stedenband Tilburg-Matagalpa zijn gericht op het ondersteunen van ondernemende vrouwen, boeren en jonge ondernemers (m/v) om zo de lokale economie in Matagalpa te versterken. Om deze ondersteuning meer vorm te geven wil de Stedenband graag de samenwerking met Tilburgse ondernemers uitbreiden.

Interesse? Neem contact op!

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706