Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

De Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa (STM) is een vrijwilligersorganisatie in Tilburg die al vele jaren intensieve contacten onderhoud met organisaties in de zusterstad Matagalpa in Nicaragua (Midden-Amerika). Op deze website kun je zien op welke gebieden we actief zijn, hoe we te werk gaan en wat de resultaten zijn.

Klik hier voor contactgegevens en het adres.

In het menu Actueel kun je kiezen uit Nieuws, Agenda of de weblogs van de werkbezoeken.
Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief, waardoor je vanzelf op de hoogte wordt gehouden.

Nieuwsberichten van de stedenband.

Acties en evenementen

Categorie waaronder de reislogs gemaakt worden

Hieronder de weblogs van de werkbezoeken. Je kunt een reactie achterlaten.

Hieronder de weblogs van de werkbezoeken. Je kunt een reactie achterlaten.

anbiVoor de uitvoering van het werk en voor projecten heeft de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa geld nodig. U kunt bijvoorbeeld via een eenmalige gift, een periodieke gift of een nalatenschap bijdragen in de doelstellingen van de Stedenband.
Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen omdat de Stedenband een ANBI instelling is.

Donaties voor projecten kunt u overmaken op:
bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg
o.v.v. het project dat u wilt steunen.

Donaties voor de organisatie kunt u overmaken op:
bankrekening NL98 INGB 0002 7835 14
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

 

 

anbiVoor de uitvoering van het werk en voor projecten heeft de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa geld nodig. U kunt bijvoorbeeld via een eenmalige gift, een periodieke gift of een nalatenschap bijdragen in de doelstellingen van de Stedenband.
Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen omdat de stedenband een ANBI instelling is.

Donaties voor projecten kunt u overmaken op:
bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg
o.v.v. het project dat u wilt steunen.

Donaties voor de organisatie kunt u overmaken op:
bankrekening NL98 INGB 0002 7835 14
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

 

 

anbiVoor de uitvoering van het werk en voor projecten heeft de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa geld nodig. U kunt bijvoorbeeld via een eenmalige gift, een periodieke gift of een nalatenschap bijdragen in de doelstellingen van de Stedenband.
Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen omdat de stedenband een ANBI instelling is.

Donaties voor projecten kunt u overmaken op:
bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg
o.v.v. het project dat u wilt steunen.

comono300x106

Alle kwartaalbladen in PDF-formaat.

Hieronder een aantal veelgestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.
Staat jouw vraag er niet bij? Stuur een mail en stel je vraag.

De stedenband verkoopt allerlei artikelen.

De economische groei ligt in Nicaragua hoger dan in Europa. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen evenredig mee profiteert. Zeker op lokaal niveau, in bepaalde sectoren en voor bepaalde doelgroepen, is het van belang om ervoor te zorgen dat ook hier vooruitgang wordt geboekt. De Stedenband ondersteunt daarom kleine en jonge ondernemers en heeft daarnaast speciale aandacht voor vrouwen, omdat zij vaak degenen zijn die het gezin onderhouden.

koffieboeren 22Koffiecoöperaties in Nicaragua adviseren, ondersteunen en trainen boeren om de teelt, de productie en de verwerking van de koffie te verbeteren. Daarbij is de kwaliteit van de oogst net zo belangrijk als de kwantiteit. Met krediet kunnen kleine producenten hun plantage beter onderhouden en ook vernieuwen, waardoor de opbrengst op termijn hoger zal zijn en hun inkomen stijgt. Omdat zij de lening in de loop van de tijd terugbetalen, blijft het geld beschikbaar voor andere leden. De Stedenband financiert dit soort projecten bij de coöperaties Cecocafen en UCA San Ramón.

Via de Nicaraguaanse organisatie FUMDEC (Fundación Mujer y Desarollo Económico Comunitario) ondersteunt de Stedenband het project 'Microkrediet voor Vrouwen in Matagalpa'. Vrouwen in de stad en de omgeving van Matagalpa kunnen zich aanmelden bij FUMDEC. Zij vormen een groep, krijgen een training en begeleiding en komen, als zij dit goed doorlopen hebben, in aanmerking voor een kleine lening. Met deze lening krijgen de vrouwen de kans om hun bestaan vorm te geven en op kleine schaal een bedrijfje op te zetten of uit te breiden.

Sinds 2015 financiert de Stedenband alleen nog de trainingen en wordt het geld voor de leningen door Fumdec bij fondsen en banken in Nicaragua geleend. Een van die fondsen is het LBSNN rotatiefonds.

Jongeren hebben de toekomst, maar dan moeten ze wel een goede en praktijkgerichte opleiding hebben gevolgd. De Stedenband doet veel aan de verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs. Daarnaast is er geïnvesteerd in vakopleidingen en wordt er samengewerkt met de universiteit. Bovendien vormen jongeren binnen het microkredietproject en binnen de koffiecoöperaties een belangrijke doelgroep. Op deze manier neemt de kans toe dat meer ondernemende jongeren inderdaad een toekomst hebben.

Goede moeder- en kindzorg is van levensbelang. Helaas kan een relatief kleine complicatie bij de bevalling of het feit dat iemand ver weg in de bergen woont, ernstige gevolgen hebben. Als moeders veilig kunnen bevallen, hoeft haar gezin haar niet te missen. En als er voldoende goede zorg is voor kinderen van 0-4 jaar, kunnen deze kinderen een goede start maken. Het terugdringen van moedersterfte en kindersterfte zijn daarom niet voor niets belangrijke VN-doelen. In Nicaragua en Matagalpa is er veel aandacht voor en gaat het inmiddels de goede kant op.

Met de realisatie van het Moeder- en Kindcentrum is voor Matagalpa een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. De capaciteit van het regionale ziekenhuis is veel te klein om elke zwangere vrouw een veilige bevalling te kunnen garanderen. En dat terwijl het terugdringen van moedersterfte een van de millenniumdoelen is. Daarom hebben Tilburgse zorginstellingen, de Stedenband en de gemeente Tilburg zich ingespannen om dit centrum mogelijk te maken. Het Moeder- en Kindcentrum ligt in het centrum van de stad en is onderdeel van de polikliniek. Er wordt samengewerkt met andere organisaties die actief zijn op het gebied van moeder- en kindzorg. Het ministerie van Gezondheid staat garant voor de exploitatie.

Wij danken CZ Fonds, Elisabeth Ziekenhuis, Achmea Foundation, gemeente Tilburg, GGZ Breburg, Kompaan en De Bocht, MEE Brabant Noord, Prisma, RIBW Midden-Brabant, Rotaryclub Tilburg, Stichting Gerrit Brokx, Stichting WSG, Thebe en diverse personen die hebben bijgedragen aan dit project!

Het Casa Materna was een opvanghuis voor plattelandsvrouwen met een risico-zwangerschap. Het in de stad gelegen Casa ontving deze vrouwen een week voor de bevalling en bracht ze naar het ziekenhuis op het moment dat ze moesten bevallen. Op deze manier werd het risico op complicaties verkleind en kon de aanstaande moeder veilig bevallen. Tijdens hun verblijf in het Casa kregen de vrouwen voorlichting en andere activiteiten aangeboden. Medewerkers van het Casa gaven ook voorlichting in de dorpen in de bergachtige regio.
De vrouwengroep van de Stedenband ondersteunde, samen met donoren uit andere landen, het Casa jaren lang door mee te betalen aan de verblijfkosten van de meestal zeer arme vrouwen. Hierdoor konden in totaal ruim 18.000 vrouwen veilig bevallen.

Zonder onderwijs geen vooruitgang. En zonder kwalitatief goed onderwijs is het ook nog een hele klus. Bovendien noopt de situatie waarin sommige families leven hen ertoe hun kinderen van school te halen op het moment dat de koffiepluk begint, twee maanden voor het eind van het schooljaar. Goed onderwijs betekent een integrale aanpak op alle fronten: infrastructuur, materialen, scholing voor docenten en voorlichting aan ouders. Het terugdringen van kinderarbeid vergt speciale aandacht. Het Matagalpese straatkinderproject las Hormiguitas (de Miertjes) doet hier goed werk. Maar ook het Comité Mano Vuelta en de onderwijsvakbond Anden werken aan preventie en oplossingen.

Kijk in het menu links wat de Stedenband allemaal onderneemt om het onderwijs in Matagalpa te verbeteren, zodat meer kinderen een kleurrijke toekomst tegemoet kunnen zien.

Stedenband Tilburg-Matgalpa heeft een ruime keuze aan lesmateriaal, zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs.

De campagnes 'Alle kinderen naar school' en 'Stop kinderarbeid' vullen elkaar aan. De kinderen die niet naar school gaan, worden niet zelden door hun ouders aan het werk gezet. Met name op het platteland doet dit probleem zich voor. Het Landelijk Beraad Stedenbanden en Hivos, maar ook de Algemene Onderwijsbond AOb, ondersteunen diverse projecten om kinderarbeid te agenderen, te voorkomen en te bestrijden.

Ooit begonnen van school tot school, zijn de scholenbanden tussenTilburg en Matagalpa inmiddels een impuls voor het hele lager onderwijs in Matagalpa en omgeving. De jaarlijkse opbrengst van de sponsorloop komt immers ten goede aan de campagne 'Alle kinderen naar school'. Elk jaar wordt bekeken wat er nog moet gebeuren om alle kinderen naar school te krijgen en van goed onderwijs te voorzien (een van de Global Goals). Soms is dat de bouw van een nieuw lokaal, soms zijn dat leermiddelen of scholing voor ouders en docenten.

Maar behalve deze projecten zijn ook de contacten, briefwisselingen en werkbezoeken belangrijk voor de scholen, de docenten en de leerlingen. Zonder contact geen band!

Elke twee jaar gaat een groep Tilburgse basisschool- en Pabo-docenten op bezoek bij hun collega's om verder te werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Met interactieve workshops wordt duidelijk gemaakt wat er allemaal mogelijk is aan werkvormen. Voor alle docenten is deze samenwerking elke keer weer een geweldige ervaring.

Ontbossing is een van de grootste milieuproblemen in Nicaragua. Het leidt tot verdroging en meer overstromingen. En daar komt de wereldwijde klimaatverandering nog bij. Maar ook de verwerking van het afval is een groot probleem. Onder andere de organisatie Movimiento Comunal vraagt veel aandacht voor deze situatie, bijvoorbeeld door het organiseren van campagnes en het uitvoeren van projecten ter verbetering van het milieu in de regio Matagalpa.

Waterschap de Dommel, Brabant Water en de gemeente Tilburg werken samen om de problematiek van het water in de stad Matagalpa aan te pakken. Enerzijds gaat het daarbij om de afvoer van regenwater. Door een beter beheer van het stroomgebied van de rivier Río Grande kunnen overstromingen worden voorkomen. Anderzijds gaat het om de afvoer van het rioolwater van de stad. Door achterstallig onderhoud van het systeem en verstopping door vervuiling functioneren de (deels open) riolen niet optimaal en zorgen regelmatig voor overlast.

Herbebossing in Tilburg is herbebossing in Matagalpa. Zo is het Geboortebos in Matagalpa tot stand gekomen. In het Noorderbos, op Tilburgs grondgebied, realiseert de gemeente Tilburg een zogenaamd Geboortebos. Familieleden van in Tilburg geboren kinderen kunnen hier een keer per jaar een boom planten. Het geld dat wordt verdiend met de verkoop van deze bomen, heeft de gemeente Tilburg aan haar zustergemeente Matagalpa geschonken. Die zag het als een prachtige kans om de vlakbij het centrum gelegen berg Calvario te herbebossen en om te toveren tot een natuurpark met een prachtig uitzicht over de stad.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706