Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Met wie werkt de Stedenband samen?

De belangrijkste partner van de Stedenband in Matagalpa is het Comité Mano Vuelta (CMV). Dit Comité bestaat uit een bestuur van deskundige personen en heeft een kantoor met een medewerker. Zij zorgen voor informatie en de uitvoering en verslaglegging van de projecten.
Ook werkt CMV samen met de gemeente Matagalpa en andere instanties. Ongeveer eens per jaar vindt een werkbezoek plaats aan Tilburg of aan Matagalpa.

Verder werkt de Stedenband in Nederland en Nicaragua samen met vele organisaties. Zie het artikel Partners voor de volledige lijst.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706