Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Kan ik mijn stage doen bij de Stedenband?

De Stedenband heeft regelmatig stagiairs die leuke activiteiten vormgeven en uitvoeren. Dat kan zowel in Tilburg als in Matagalpa. Het gaat om stages op hbo-niveau.

Gezien de politieke onrust in Nicaragua, zijn er op dit moment (2018) geen buitenlandstages mogelijk.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706