Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Wat doet de Stedenband voor het voortgezet onderwijs?

De Stedenband organiseert elk jaar de scholierencompetitie, samen met andere stedenbanden in Tilburg. Drie scholen voor voortgezet onderwijs in Tilburg doen hier aan mee.
We hebben ook de Challenge 'Maak winst voor Matagalpa' bedacht. Leerlingen zetten een bedrijfje op mbv een microkrediet en proberen zoveel mogelijk winst te maken voor economische projecten in Matagalpa.
Verder proberen we scholen die Spaans aanbieden te betrekken bij de Stedenband.
Op verzoek kunnen we voorlichting geven over ons werk of over specifieke projecten.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706