Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Wat doet de Stedenband voor het basisonderwijs?

De Stedenband heeft een lange traditie van scholenbanden. Scholen in Tilburg zijn bevriend met scholen in Matagalpa. Briefwisselingen tussen leerlingen, projectweken, sponsorlopen en contacten tussen leerkrachten zijn voorbeelden van activiteiten. Tilburgse docenten wisselen ook kennis uit met hun collega's in Matagalpa om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Voor de onderbouw en bovenbouw van het basisonderwijs zijn er verschillende projecten uitgewerkt in lespakketten. Kijk in het hoofdmenu onder Onderwijs voor meer informatie of neem contact op met Frans Couwenberg van de werkgroep Onderwijs: f.couwenberg@home.nl 

Er is ook een mobiel Inleefatelier waarmee een dorpsplein in Nicaragua wordt opgebouwd en de kinderen rollen krijgen toegewezen om het leven in Nicaragua te ervaren. Dit kan worden gecombineerd met de komst van een muurschilder uit Nicaragua.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706