Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Wie zijn er actief bij de Stedenband?

De Stedenband is een stichting, met een bestuur en met een Raad van Advies, waarin alle vrijwilligers zijn vertegenwoordigd. Enthousiaste, professionele vrijwilligers werken in werk- of projectgroepen of doen af en toe een klus, daarbij ondersteund door een (part-time) coördinator.

In totaal kent de stedenband zo'n 30 actieve vrijwilligers, waaronder ook diverse vertalers.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706