Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Wat doet de Stedenband?

In Tilburg organiseren we activiteiten om aandacht te vragen voor de situatie van groepen kansarme inwoners van Matagalpa. Veel activiteiten zijn er ook op gericht om geld in te zamelen.
In Matagalpa steunen we jaarlijks een aantal projecten, die daar door onze partnerorganisatie en enthousiaste vrijwilligers worden uitgevoerd.
In het hoofdmenu kun je zien op welke gebieden de Stedenband actief is.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706