Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Wat zijn de Global Goals

De Global Goals zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen. In 2000 stelden de lidstaten van de Verenigde Naties acht doelen vast die een einde moesten maken aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld. Deze zogenoemde Millenniumdoelen zijn in 2015 deels behaald. Daarom zijn er in 2016 nieuwe doelen afgesproken. De focus ligt nu op armoede, ongelijkheid en klimaatverandering wereldwijd.global goals

De Stedenband en de gemeente Tilburg werken samen om meer bekendheid te geven aan de Goals en om projecten in Tilburg én Matagalpa mogelijk te maken om deze doelen te realiseren. De focus ligt op de doelen 4, 5, 8, 12, 13 en 17.

De activiteiten in Tilburg worden medegefinancierd door Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland - Nicaragua, Platforma-CEMR en Europese Unie.

Platforma CEMRLBSNN logotekst hoge resolutieEU officieel embleem flag yellow high

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706