Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Moeder- en Kindcentrum van start

moeder en baby klein29 maart 2012
In Matagalpa gaat de bouw van het Moeder- en Kindcentrum eindelijk beginnen. Met middelen van de gemeente Tilburg, diverse Tilburgse zorginstellingen, fondsen en donaties, is de afgelopen jaren bijna 2 ton opgebracht ten behoeve van het centrum.

cj project

 

 

 

Het Landelijk Beraad Stedenbanden en Hivos verdubbelden de in Tilburg ingezamelde gelden tot 4 ton. Tilburg draagt bij in het gebouw, een ambulance en een deel van de inventaris. Alle andere kosten worden gedragen door de Nicaraguaanse overheid.  

 

Het geheel heeft lang geduurd, maar het resultaat van de zorgvuldige procedures is dat het centrum structureel is ingebed in de ketensamenwerking van de zorg. Bovendien is het project opgenomen in het langjarige exploitatieplan van het ministerie van Gezondheid in Nicaragua. Verder is er voor de bouw een onafhankelijke supervisor aangesteld die de vorderingen van de bouw en de begroting in de gaten houdt.  

Met het centrum gaat een lang gekoesterde wens van de gemeente Matagalpa en de stedenband Tilburg-Matagalpa in vervulling. De voorziening is van belang om de relatief hoge moedersterfte in de regio Matagalpa te kunnen bestrijden. Als meer vrouwen veilig kunnen bevallen, wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van een van de acht millenniumdoelen. Daarnaast kan in het nieuwe centrum de totale zorg en voorlichting voor moeder en kind (tot 4 jaar) worden gebundeld. Het centrum wordt een onderdeel van de polikliniek en is bedoeld voor normale bevallingen. In het ziekenhuis kunnen vrouwen terecht waarvan de bevalling als riskant wordt gezien. Op dit moment vinden alle bevallingen in het ziekenhuis plaats, waarvan de capaciteit zeer beperkt is.  

affiche_mkc
bij_binnenkomst_klein
clinica01
clinica02
clinica03l
clinica04
clinica04a
clinica05
clinica05a
clinica05b
clinica05c
clinica06
een_van_de_ruimtes_2_klein
een_van_de_ruimtes_klein
Ligia_bij_de_entree_klein
Ligia_in_een_van_de_ruimtes_klein
medewerker_aan_het_stucen
moeder_en_baby_klein
muren_gestuct_dak_erop
nieuwe_nachtkastjes_klein
spullen_voor_de_Clinica_klein
01/21 
start stop bwd fwd

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706