Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Onderwijs

Zonder onderwijs geen vooruitgang. En zonder kwalitatief goed onderwijs is het ook nog een hele klus. Bovendien noopt de situatie waarin sommige families leven hen ertoe hun kinderen van school te halen op het moment dat de koffiepluk begint, twee maanden voor het eind van het schooljaar. Goed onderwijs betekent een integrale aanpak op alle fronten: infrastructuur, materialen, scholing voor docenten en voorlichting aan ouders. Het terugdringen van kinderarbeid vergt speciale aandacht. Het Matagalpese straatkinderproject las Hormiguitas (de Miertjes) doet hier goed werk. Maar ook het Comité Mano Vuelta en de onderwijsvakbond Anden werken aan preventie en oplossingen.

Kijk in het menu links wat de Stedenband allemaal onderneemt om het onderwijs in Matagalpa te verbeteren, zodat meer kinderen een kleurrijke toekomst tegemoet kunnen zien.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706