Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Behalen millenniumdoel 2 kost moeite

2015 - De scholen in Tilburg zitten op koers voor het behalen van millenniumdoel 2 in Matagalpa. Met de opbrengsten van de campagne 'Alle kinderen naar school' zijn de afgelopen jaren 4000 kinderen naar school gebracht. Maar het kost moeite om de laatste 3000 kinderen naar school te krijgen en op school te houden. Door lokalen te bouwen, materialen aan te schaffen, docenten bij te scholen en ouders voor te lichten wordt ervoor gezorgd dat meer kinderen naar school gaan.

De Stedenband stemt de juiste aanpak per jaar af met de gemeente Matagalpa en het ministerie van Onderwijs. Er is ook veel aandacht voor het bestrijden van kinderarbeid.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706