Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Leskist Koffie

koffieleskistU kunt bij ons een leskist over koffie bestellen. Deze is samengesteld door studenten van de opleiding CMV te Breda. De kist is samengesteld voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Het doel is om de kinderen inzicht te geven in het productieproces van koffie en in de problemen die zich voordoen bij de handel in koffie op de wereldmarkt. Het zijn vier lessen waarin gebruik wordt gemaakt van zeer diverse werkvormen. Zo discussiëren de kinderen aan de hand van stellingen, spelen ze een (rollen)spel en maken zelf een boekje.

De kist is te huur voor € 50,- per twee weken. Dit bedrag komt ten goede aan het koffieproject dat de Stedenband ondersteunt. Indien u de kist wilt gebruiken, neemt u dan tijdig contact met ons op: stedenband@tilburg-matagalpa.nl

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706