Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Scholenbanden

Ooit begonnen van school tot school, zijn de scholenbanden tussenTilburg en Matagalpa inmiddels een impuls voor het hele lager onderwijs in Matagalpa en omgeving. De jaarlijkse opbrengst van de sponsorloop komt immers ten goede aan de campagne 'Alle kinderen naar school'. Elk jaar wordt bekeken wat er nog moet gebeuren om alle kinderen naar school te krijgen en van goed onderwijs te voorzien (een van de Global Goals). Soms is dat de bouw van een nieuw lokaal, soms zijn dat leermiddelen of scholing voor ouders en docenten.

Maar behalve deze projecten zijn ook de contacten, briefwisselingen en werkbezoeken belangrijk voor de scholen, de docenten en de leerlingen. Zonder contact geen band!

Elke twee jaar gaat een groep Tilburgse basisschool- en Pabo-docenten op bezoek bij hun collega's om verder te werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Met interactieve workshops wordt duidelijk gemaakt wat er allemaal mogelijk is aan werkvormen. Voor alle docenten is deze samenwerking elke keer weer een geweldige ervaring.

Trouw: Scholenband geeft Tilburg verre vrienden

 REPORTAGE | MARTEN VAN DE WIER − 17/04/13, 00:00

Een jaren '80-reliek, maar het werkt nog steeds. Tilburg heeft al jaren banden met Nicaragua. Deze week, tijdens het jubileumfeest, willen Tilburgse scholen andere onderwijsinstellingen inspireren tot lange vriendschappen over de grens.

Lees meer...

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706