Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Stop kinderarbeid

De campagnes 'Alle kinderen naar school' en 'Stop kinderarbeid' vullen elkaar aan. De kinderen die niet naar school gaan, worden niet zelden door hun ouders aan het werk gezet. Met name op het platteland doet dit probleem zich voor. Het Landelijk Beraad Stedenbanden en Hivos, maar ook de Algemene Onderwijsbond AOb, ondersteunen diverse projecten om kinderarbeid te agenderen, te voorkomen en te bestrijden.

Kinderarbeid op de Belgische tv

In Matagalpa maken Tom en Laurens kennis met Alexis. Hij is opvoeder en werkt voor Las Hormiguitas, een project voor straatkinderen. Zo helpt hij de kinderen die op de lokale vuilnisbelt werken. Tom vraagt hem waarom er in Nicaragua zoveel kinderen aan het werk zijn. “Het is voor een stuk door de cultuur, en de opvoeding die de moeders en vaders hebben gekregen. Maar ook door de overheid die haar verantwoordelijkheid niet opneemt.”

Klik hier om delen van de documentaire te zien.

Centrum las Hormiguitas

'De Miertjes' is een centrum voor kansarme kinderen in Matagalpa. Deze kinderen werken op de markt om hun alleenstaande moeder te helpen. Ze gaan gelukkig ook naar school. In het centrum kunnen ze hun huiswerk maken, spelen, lezen en andere dingen doen om zich te ontwikkelen.

Het centrum brengt jaarlijks een kalender uit. De opbrengst van de verkoop gebruiken ze om het centrum draaiend te houden. Ook verhuren ze stoelen, hebben ze een copy service en verkopen ze ijs.

De Tilburgse Jasmijn bezocht de Hormiguitas in 2018 en maakte een filmpje.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706