Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Amigos de Matagalpa

De Stedenband wordt financieel gesteund door de Amigos de Matagalpa (vrienden van Matagalpa). Wil je de stedenband financieel steunen? Word dan vriend/vriendin via de Stichting Amigos de Matagalpa.

Vraag per mail informatie aan over de Stichting 'Amigos de Matagalpa' of download bijgevoegd formulier en stuur het op per post of per mail. Het postadres is Jan Aartestraat 50, 5017 ED Tilburg. Telefoon 013 - 536 3373. Het bestuur van de Amigos bestaat uit Gé Mooren, Wil Boonman en Toon Oomen. De Amigos en het bestuur bestaan uitsluitend uit vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Stichting Amigos de Matagalpa  is sinds 1-1-2008 geregistreerd als goede doelen-organisatie bij de ANBI, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het RSIN- of fiscaal nummer is 8160.38.673.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706