Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Beleidsplan

Het beleidsplan van de stedenband wordt momenteel herzien.

Tilburg-Matagalpa verbindt en wint, Subsidieaanvraag 2016-2019

Het platform 'Een wereld te winnen' van de gemeente Tilburg heeft deze subsidieaanvraag gehonoreerd. De thema's waar wij de komende jaren aan werken zijn Onderwijs , Economie en Klimaat.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706