Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Organisatie

De Stichting heeft een bestuur en een Raad van Advies. In de Raad van Advies zijn alle actieve vrijwilligers vertegenwoordigd. Verschillende activiteiten en werkzaamheden worden georganiseerd en uitgevoerd in werk- en projectgroepen. Het werk wordt gecoördineerd en ondersteund door een (betaalde) parttime coördinator.

Beloningsbeleid: voor het salaris van de coördinator volgt de stichting de CAO Welzijn. Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij gemaakte onkosten declareren.

Privacybeleid: wij werken volgens de AVG (EU-wetgeving). Zie bijlage.

In Matagalpa werken we samen met het Comité Mano Vuelta (CMV) die projecten identificeert, begeleidt en monitort. Het bestuur van CMV bestaat uit vrijwilligers, ondersteund door een administratieve kracht.

Attachments:
Download this file (privacy verklaring STM.pdf)privacy verklaring STM.pdf[Privacy verklaring]392 kB

Het bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Frans Couwenberg - voorzitter
Theo Smeele - secretaris
Rob Giesberts - penningmeester
Anneke Kolen
Wies van Berkel

Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De vergaderingen zijn toegankelijk voor de vrijwilligers van de stedenband.

Beloningsbeleid: onze bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Amigos de Matagalpa

De Stedenband Tilburg-Matagalpa wordt financieel gesteund door de Stichting Amigos de Matagalpa (vrienden van Matagalpa). Om alle activiteiten van de stedenband op peil te kunnen houden is deze steun in de afgelopen jaren van toenemend belang gebleken.

Bewustwordingsactiviteiten in Tilburg en projectondersteuning in Matagalpa zijn niet mogelijk zonder een deugdelijke, efficiënte organisatie. De kantoorkosten in Tilburg en in Matagalpa kunnen echter niet volledig betaald worden uit gemeentelijke subsidie en 5% overhead die de Stichting Tilburg-Matagalpa bij projecten hanteert. De inhouding op projectgelden -ten koste van de projecten in Matagalpa- wil zij liever niet verhogen.

Daarom de vraag: Vind jij het ook belangrijk werk wat de stedenband doet? Word dan vriend/vriendin van de Stedenband door een financiële bijdrage te leveren via de Stichting Amigos de Matagalpa. Je kunt vaste donateur worden vanaf 5 euro per maand, maar eenmalige bijdragen zijn ook van harte welkom.

Rekeningnummer: NL65 INGB 0008 2867 24
Ten name van: STICHTING AMIGOS DE MATAGALPA

Amigos de Matagalpa is sinds 1-1-2008 geregistreerd als goede doelen-organisatie bij de ANBI, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over het belastingvoordeel bij gewone giften en periodieke giften vindt u op de website van de Stedenband en de Belastingsdienst. Wil je vaste donateur worden en de stichting Amigos machtigen om periodiek een bedrag te incasseren download dan hier ons machtigingsformulier.

Het RSIN- of fiscaal nummer van de Amigos de Matagalpa is 8160.38.673. Het KvK-nummer is 18055866. Het postadres is Korhoenstraat 12, 5022 BJ Tilburg. Bestuursleden zijn Toon Oomen, Wil Boonman en Herman Fitters. De 'Amigos' bestaat volledig uit vrijwilligers; zij krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wilt u meer informatie stuur dan gerust een e-mail.

Dank voor uw bijdrage!

Attachments:
Download this file (Machtigingsformulier Amigos.pdf)Machtigingsformulier Amigos.pdf[ ]111 kB

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706