Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Waarom een stedenband?

De Stedenband Tilburg-Matagalpa (STM) is al vanaf 1984 een begrip in Tilburg. Een steeds groter wordend aantal betrokkenen toonde zich aan het eind van de vorige eeuw op talloze gebieden op creatieve en enthousiaste wijze solidair met de inwoners van Matagalpa en ondersteunde de ontwikkelingen aldaar. Een stedenband is direct, persoonlijk én professioneel. En dat werkt.

In onze zusterstad Matagalpa is er een directe partner, het Comité Mano Vuelta. Zij zijn de verbinding tussen de STM en de verschillende groepen en organisaties in Matagalpa. Zij formuleren wensen en behoeften en in samenspraak worden de projecten gekozen die vanuit Tilburg ondersteund worden.

De Gemeente Tilburg heeft de stedenband in 1988 officieel erkend en is ook partner binnen de stedenband, evenals de gemeente Matagalpa. Daarnaast geeft de gemeente subsidie aan de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa.

De Stedenband Tilburg-Matagalpa is in 1984 opgericht als de Stichting Samenwerking Tilburg Nicaragua. Sinds 1988 heeft de gemeente Tilburg ook een band met de gemeente Matagalpa.
De stedenband is een kleine organisatie met een professioneel secretariaat en een enthousiaste groep vrijwilligers.
Deze zijn actief op incidentele basis of het hele jaar door in een van de werkgroepen: onderwijs, vrouwen, milieu, gezondheid, koffie of de redactie van de ¡Cómo No! (het informatieblad van de stedenband).Via de werkgroepen zijn er contacten met Tilburgse organisaties en instellingen.
De gemeente Tilburg subsidieert de organisatiekosten van de stedenband. Voor projecten in Matagalpa wordt geld ingezameld door het organiseren van activiteiten en het aanschrijven van fondsen of donateurs.
Het bestuur is verantwoordelijkheid voor het beleid van de stedenband. Vrijwilligers hebben inspraak in de Raad van Advies. Op kantoor werken één coördinator, twee projectmedewerkers en één partime administratief medewerkster.

De belangrijkste counterpart in Matagalpa is het Comité Mano Vuelta. Deze organisatie adviseert de stedenband, beheert projecten, voert deze uit en maakt verslagen.
Daarnaast heeft de Stedenband Tilburg-Matagalpa rechtstreeks contact met een aantal andere organisaties in Matagalpa, zoals Movimiento Communal, Collectivo de Mujeres, FUMDEC, UNAN en de gemeente Matagalpa..

Visie, missie en werkwijze

Onze maatschappij-visie

Begrippen als (onder)ontwikkeling, (on)gelijkheid en (on)rechtvaardigheid zijn allen normatief. De STM is van mening dat de ontwikkeling van landen en volken een complex historisch proces is, waarbij de machtsdimensie een grote rol speelt.
Ongelijkheid tussen, maar ook binnen landen en volken, wordt door mensen gecreëerd en kan dus ook door mensen worden veranderd. Bewustwording, organisatie, emancipatie en solidariteit vormen hierbij de sleutelbegrippen.

Lees meer...

Over Matagalpa

Klik voor een filmpje van 4 minuten op deze link.

Matagalpa, ook wel de Parel van het Noorden genoemd, ligt op ruim 120 kilometer van de hoofdstad Managua. De stad ligt op 700 meter hoogte, tegen de zuidhelling van het Darien gebergte. Door de ligging is het klimaat MATAGALPAiets koeler dan in lager gelegen delen van Nicaragua. Dat is ook de reden dat er in deze streek veel koffie wordt verbouwd. Matagalpa is een belangrijk regionaal handelscentrum en een bedrijvige stad. Het leven speelt zich grotendeels op straat af.

Matagalpa is de hoofdstad van het gelijknamige departement en telt ongeveer 200.000 inwoners. De helft van hen woont in de stad, de andere helft op het platteland dat de stad omringt. Veel mensen hebben moeite het hoofd boven water te houden. De werkloosheid is hoog en de gemeente heeft maar een beperkt budget. Gelukkig is er de laatste jaren wel vooruitgang geboekt en komen er bijvoorbeeld ook steeds meer toeristen naar de stad.

Vanaf de heuvels is het zicht op de stad zeer de moeite waard. Zeker in de regentijd, wanneer alles groen is. In het centrum

Lees meer...

Over Nicaragua

Nicaragua is een prachtig land met mooie natuur en vriendelijke mensen. Het ligt precies in het midden van Midden-Amerika en is met zijn 120.000 km² bijna vier keer zo groot als Nederland, al telt het maar 5,6 miljoen inwoners. Ondanks het feit dat er nog steeds veel armoede is, is er al heel veel verbeterd in Nicaragua, zijn er veel meer voorzieningen en is het land ook in opkomst als vakantiebestemming. Dat komt onder andere doordat Nicaragua al jaren het veiligste land van de regio is.

Lees meer...

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706