Onze maatschappij-visie

Begrippen als (onder)ontwikkeling, (on)gelijkheid en (on)rechtvaardigheid zijn allen normatief. De STM is van mening dat de ontwikkeling van landen en volken een complex historisch proces is, waarbij de machtsdimensie een grote rol speelt.
Ongelijkheid tussen, maar ook binnen landen en volken, wordt door mensen gecreëerd en kan dus ook door mensen worden veranderd. Bewustwording, organisatie, emancipatie en solidariteit vormen hierbij de sleutelbegrippen.

Ontwikkeling is alleen dan rechtvaardig te noemen wanneer ze gericht is op gelijkheid; dat wil zeggen op een structurele verbetering van het welzijn van de gehele bevolking, op basis van een actieve en vrije participatie van geëmancipeerde groepen en individuen. Onderontwikkeling tref je dus niet alleen in de zogenaamde derdewereldlanden, maar ook in rijke en geïndustrialiseerde landen, zoals Nederland. Dezelfde - menselijke - mechanismen die zorgen voor ongelijkheid binnen een samenleving, zorgen voor ongelijkheid tussen samenlevingen. Zo is het (consumptie)gedrag van de noorderling direct van invloed op het leven van de zuiderling en andersom; de ontwikkelingen hier en daar zijn met elkaar verbonden. Hiervan zijn de meeste mensen zich in hun dagelijks leven onvoldoende bewust. Uiteindelijk kan dit niet-bewustzijn een verdere ontwikkeling belemmeren. Voor de STM is ontwikkeling niet alleen een economisch verhaal, maar moeten we het ook zien in sociale, ecologische, culturele en politieke zin.
Ontwikkelingssamenwerking is daarom meer dan alleen het bestrijden van armoede en werkloosheid; het gaat evenzeer om sociale voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg, duurzaam gebruik van hulpbronnen, culturele identiteiten, sekseverhoudingen en democratische representatie op alle niveaus van de samenleving, zowel in Nederland als in Nicaragua. Er bestaat niet zoiets als het primaat van de economie, het primaat van de cultuur, noch het primaat van het politieke. Toch is de wereld wel maakbaar. Vooruitgang is niet iets vanzelfsprekends; je moet er aan werken, zowel in het groot als in het klein.

Onze missie

De Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa (STM) ziet het als haar missie om tendensen van onderontwikkeling of onrechtvaardige ontwikkeling te signaleren en te doen keren, althans op een bescheiden manier daartoe een bijdrage te leveren.
Partnerorganisatie Comité Mano Vuelta (CMV) ziet het als haar missie om de kwetsbare sectoren in de samenleving te ondersteunen bij het verbeteren van de levensomstandigheden.

Doel en werkwijze

De STM en het CMV willen bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling in zowel Tilburg als Matagalpa. Wij doen dit met name door het koppelen van gelijksoortige groepen personen en instellingen in beide steden en het uitbouwen van kennis en ervaringen langs die weg.
Concrete doelen en werkwijze:

  1. Het bevorderen van mondiaal bewustzijn en bieden van een op rechtvaardige ontwikkeling gericht handelingsperspectief aan inwoners van de gemeente Tilburg en omstreken.
  2. Het bevorderen van de organisatie en emancipatie van groepen kansarme inwoners in de stad en regio Matagalpa.

De STM vult deze doelen in met een grote groep actieve, betrokken en deskundige vrijwilligers. Zij organiseren informatieve en fondswervende activiteiten en leggen contacten met partners in de stad (als bemiddelaar of ‘makelaar’). Zij worden hierbij ondersteund door een coördinator en soms door stagiairs, werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. In Matagalpa is het onze partnerorganisatie CMV die werkt aan de gestelde doelen. Ook daar zijn actieve, betrokken en deskundige vrijwilligers werkzaam met ondersteuning door een administratief medewerker. Een à twee keer per jaar is er live contact via werkbezoeken.

De Stichting heeft een bestuur en een Raad van Advies. In de Raad van Advies zijn alle actieve vrijwilligers vertegenwoordigd. Verschillende activiteiten en werkzaamheden worden georganiseerd en uitgevoerd in werk- en projectgroepen. Het werk wordt gecoördineerd en ondersteund door een (betaalde) parttime coördinator.

Beloningsbeleid: voor het salaris van de coördinator volgt de stichting de CAO Welzijn. Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij gemaakte onkosten declareren.

Privacybeleid: wij werken volgens de AVG (EU-wetgeving).

In Matagalpa werken we samen met het Comité Mano Vuelta (CMV) die projecten identificeert, begeleidt en monitort. Het bestuur van CMV bestaat uit vrijwilligers, ondersteund door een administratieve kracht.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Frans Couwenberg - voorzitter
Theo Smeele - secretaris
Robert van der Linden - penningmeester
Anneke Kolen
Wies van Berkel
Theo Hoedjes

Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De vergaderingen zijn toegankelijk voor de vrijwilligers van de stedenband.

SGGs allDe meeste landen in de wereld hebben internationale afspraken gemaakt om definitief een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Daarvoor zijn 17 Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen geformuleerd, ook wel Sustainable Development goals, SDG's of Global Goals genoemd.

De Global Goals waar de Stedenband vooral aan werkt, zijn:

4. Quality Education - Kwaliteitsonderwijs
5. Gender Equality - Gender gelijkheid
8. Decent Work and Economic Growth - Eerlijk werk en economische groei
12. Responsable Consumption and Production - Verantwoorde consumptie en productie
13. Climate Action - Klimaatactie
17. Partnerships for the Goals - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De activiteiten in Tilburg worden medegefinancierd door Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland - Nicaragua, Platforma-CEMR en Europese Unie.

 

 

Zie bijlagen.

Attachments:
Download this file (strategisch plan.pdf)strategisch plan.pdf[ ]608 kB
Download this file (Toekomstplan stedenband 2.0.doc)Toekomstplan stedenband 2.0.doc[ ]2889 kB