Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Mogelijkheden voor steunen

anbiVoor de uitvoering van het werk en voor projecten heeft de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa geld nodig. U kunt bijvoorbeeld via een eenmalige gift, een periodieke gift of een nalatenschap bijdragen in de doelstellingen van de Stedenband.
Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen omdat de stedenband een ANBI instelling is.

Donaties voor projecten kunt u overmaken op:
bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg
o.v.v. het project dat u wilt steunen.

Donaties voor de organisatie kunt u overmaken op:
bankrekening NL98 INGB 0002 7835 14
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

 

 

ANBI status

anbiDe Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa  is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst controleert of de Stedenband blijft voldoen aan de eisen. Het fiscaal nummer of RSIN nummer van de Stedenband is 0085.66.537.

Wat zijn de fiscale voordelen van de ANBI-status?

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Uitgebreide informatie over ANBI en giften vindt u op de website van de Belastingdienst

Het voordeel voor de Stedenband is dat deze als ANBI geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Stedenband ontvangt voor het algemeen belang.

Zie voor de voordelen van de donateur bij Belastingvoordeel. Sinds 1 januari 2014 is voor een periodieke schenking (een schenking van een vast bedrag per jaar over een langere periode) overigens geen document van de notaris meer nodig. Een periodieke gift is 100% aftrekbaar.

Amigos of vrienden van Matagalpa

De Stedenband wordt financieel gesteund door de Amigos de Matagalpa (vrienden van Matagalpa). Wil je de organisatie ook steunen? Word dan vriend/vriendin via de Stichting Amigos de Matagalpa.

Vraag per mail informatie aan over de Stichting 'Amigos de Matagalpa' of download bijgevoegd formulier en stuur het op per post of per mail. Het postadres is Korhoenstraat 12, 5022 BJ Tilburg. Het bestuur van de Amigos bestaat uit Wil Boonman, Herman Fitters en Toon Oomen. De Amigos en het bestuur bestaan uitsluitend uit vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Ook de Stichting Amigos de Matagalpa is geregistreerd als goede doelen-organisatie bij de ANBI, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het RSIN- of fiscaal nummer van de Amigos is 8160.38.673.

Attachments:
Download this file (Machtigingsformulier Amigos.pdf)Machtigingsformulier Amigos.pdf[ ]111 kB

Vriendenloterij

Je kunt voor de Stedenband Tilburg-Matagalpa meespelen in de Vriendenloterij met één of meerdere loten van 13,75 euro per maand. De helft van dit bedrag komt ten goede aan de Stedenband. vl-logo

Waag eens een gokje en meld je aan. Dat kan via de website van de Vriendenloterij. Handel als volgt:

1. ga naar: de website van de Vriendenloterij
2. kies voor 'Ik steun een club of stichting naar keuze' en dan rechts nogmaals op 'Een club of vereniging naar keuze'
3. zoek met 'Matagalpa' en vind Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa
4. vul je gegevens in en maak je aanmelding compleet

Je kunt op elk gewenst moment weer opzeggen. Bij voorbaat dank voor je steun!

Belastingvoordeel

Giften, donaties en schenkingen aan onze Stedenband zijn aftrekbaar voor de belastingen, want de stichting is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN- of fiscaal nummer is 0085.66.537. Uitgebreide informatie over giften en belastingen kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Er zijn 2 soorten giften:

  • gewone giften
  • periodieke giften

Als u een gift doet, mag u die aftrekken onder bepaalde voorwaarden. Hieronder een samenvatting daarvan.

Gewone giften

Voorwaarden:

  • U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Op de website van de Belastingdienst kunt u een test doen om te zien of de gewone giften voor u aftrekbaar zijn.

Periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift, als:

  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Stedenband
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn en
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een periodieke gift aan de Stedenband mag u ALTIJD VOOR 100% aftrekken. Sinds 1 januari 2014 is ook geen document van de notaris meer nodig.

Hoe regelt u een periodieke gift?

U doneert jaarlijks een bedrag aan de Stedenband. Dit hoeft niet meer te worden vastgelegd bij de notaris, maar de Belastingdienst adviseert wel om een brief/afspraak tussen donateur en organisatie.
Het jaarbedrag kunt u per maand, kwartaal, half jaar of per jaar overmaken. Vul hiervoor het machtigingsformulier in (zie bijlage) en stuur dit naar ons op.

Bij vragen

Indien u vragen hebt over giften, neem dan contact met ons op via de mail:  stedenband@tilburg-matagalpa.nl of via de telefoon 013 - 536 8706.

Attachments:
Download this file (Machtigingsformulier.pdf)Machtigingsformulier.pdf[ ]184 kB

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706