Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Belastingvoordeel

Giften, donaties en schenkingen aan onze Stedenband zijn aftrekbaar voor de belastingen, want de stichting is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN- of fiscaal nummer is 0085.66.537. Uitgebreide informatie over giften en belastingen kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Er zijn 2 soorten giften:

  • gewone giften
  • periodieke giften

Als u een gift doet, mag u die aftrekken onder bepaalde voorwaarden. Hieronder een samenvatting daarvan.

Gewone giften

Voorwaarden:

  • U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Op de website van de Belastingdienst kunt u een test doen om te zien of de gewone giften voor u aftrekbaar zijn.

Periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift, als:

  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Stedenband
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn en
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een periodieke gift aan de Stedenband mag u ALTIJD VOOR 100% aftrekken. Sinds 1 januari 2014 is ook geen document van de notaris meer nodig.

Hoe regelt u een periodieke gift?

U doneert jaarlijks een bedrag aan de Stedenband. Dit hoeft niet meer te worden vastgelegd bij de notaris, maar de Belastingdienst adviseert wel om een brief/afspraak tussen donateur en organisatie.
Het jaarbedrag kunt u per maand, kwartaal, half jaar of per jaar overmaken. Vul hiervoor het machtigingsformulier in en stuur dit naar ons op.

Bij vragen

Indien u vragen hebt over giften, neem dan contact met ons op via de mail:  stedenband@tilburg-matagalpa.nl of via de telefoon 013 - 536 8706.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706