Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

ANBI status

anbiDe Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa  is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst controleert of de Stedenband blijft voldoen aan de eisen. Het fiscaal nummer of RSIN nummer van de Stedenband is 0085.66.537.

Wat zijn de fiscale voordelen van de ANBI-status?

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Uitgebreide informatie over ANBI en giften vindt u op de website van de Belastingdienst

Het voordeel voor de Stedenband is dat deze als ANBI geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Stedenband ontvangt voor het algemeen belang.

Zie voor de voordelen van de donateur bij Belastingvoordeel. Sinds 1 januari 2014 is voor een periodieke schenking (een schenking van een vast bedrag per jaar over een langere periode) overigens geen document van de notaris meer nodig. Een periodieke gift is 100% aftrekbaar.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706