Microkrediet voor vrouwen

Krediet voor koffieboeren

Alle kinderen naar school

Bijscholing van docenten

 

Donaties voor projecten kunt u overmaken op:
bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg
o.v.v. het project dat u wilt steunen.