Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Vrouwen

Hoewel er in Nicaragua redelijk veel vrouwen op hoge posten zitten of de economie en hun gezin draaiend houden, zijn vrouwen ook nog steeds achtergesteld. Onder andere het diepgewortelde machismo en de katholieke kerk zijn hier debet aan. Gelukkig zijn er tal van vrouwenorganisaties die opkomen voor de rechten van vrouwen. Een van hen is het Colectivo de Mujeres in Matagalpa. Zij gebruiken openbare bijeenkomsten, theater en hun eigen radioprogramma's als middel om vrouwen te informeren en stimuleren om hun situatie te veranderen. Daarnaast hebben veel maatschappelijke organisaties aandacht voor gendergelijkheid in hun projecten.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706