Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Casa Materna

Het Casa Materna was een opvanghuis voor plattelandsvrouwen met een risico-zwangerschap. Het in de stad gelegen Casa ontving deze vrouwen een week voor de bevalling en bracht ze naar het ziekenhuis op het moment dat ze moesten bevallen. Op deze manier werd het risico op complicaties verkleind en kon de aanstaande moeder veilig bevallen. Tijdens hun verblijf in het Casa kregen de vrouwen voorlichting en andere activiteiten aangeboden. Medewerkers van het Casa gaven ook voorlichting in de dorpen in de bergachtige regio.
De vrouwengroep van de Stedenband ondersteunde, samen met donoren uit andere landen, het Casa jaren lang door mee te betalen aan de verblijfkosten van de meestal zeer arme vrouwen. Hierdoor konden in totaal ruim 18.000 vrouwen veilig bevallen.

Casa Materna gesloten

Het project Casa Materna in Matagalpa heeft per 1 januari 2018 zijn deuren gesloten. Onze vrouwengroep heeft dit project, een opvang voor plattelandsvrouwen met een risicozwangerschap, jarenlang gesteund. Veel moeders en hun gezinnen hebben hier baat bij gehad. De zorgverlening wordt nu geheel overgenomen door de overheid. Dit juichen wij van harte toe! Na 27 jaar zijn zwangere vrouwen voor een veilige bevalling niet meer afhankelijk van giften uit het buitenland.

Jerónima Ubeda Cruz, coördinator van het Casa Materna, bedankt alle donateurs in dit filmpje van Frans Couwenberg.

Veilig bevallen

Mooi filmpje over Casa Materna

Susan Lambert maakte dit mooie document over de medewerkers en het werk van het Casa Materna in Matagalpa:

http://www.youtube.com/watch?v=YuVmid2ZFmQ&feature=youtu.be 

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706